Hopp til innholdet

Historisk blikk

NGPF ble stiftet i 1989 av terapeuter som hadde gjennomgått et 5-årig utdannelsesprogram i gruppepsykoterapi. Foreningen har som hovedoppgave å fremme gruppepsykoterapiens vilkår i Norge. Dette innebærer blant annet å informere publikum om gruppepsykoterapi som behandlingsmetode og formidle kontakt med gruppepsykoterapeuter som er medlem av NGPF. Foreningen ledes av et styre som avholder et årsmøte hvor alle medlemmene har stemmerett. Leder for foreningen er pt Peder Ludvig Sætre. 

Selve grupeterapiutdannelsen ivaretas av Institutt for Gruppeanayse (IGA), hvor man kan ta et 1-, 3- eller 5-årig psykoanalytisk orientert utdannelsesprogram i gruppeanalyse. NGPF er tilknyttet den internasjonale foreningen for gruppepsykoterapi (IAGP) og har betydelig kontakt med tilsvarende foreninger i Norden.

Who are we:
The Norwegian Association of Group Psychotherapy was formed in 1989 by therapists educated in a 5-year group analytic programme. The principal aim of the association is to promote the conditions of group psychoteherapy in Norway. This agenda includes informing the public of group psychotherapy as a treatment mode, as well as forming a network of member group psychotherapists across the country. The association is led by a board, and there is an annual meeting where all members may vote. At this time the leader is Peder Ludvig Sætre, group analyst, 

The education in group therapy is orchestrated by IGA (the Institute for group analysis in Norway), consisting of 1-, 3- or 5-year courses in group analysis.

NGPF is member of the international association for group psychotherapy (IAGP) and has cooperation with sister organisations in the Nordic countries.