Redaksjon og Gruppenytt

NGPF gir ut tidsskriftet Gruppenytt ca en gang pr kvartal. Gruppenytt sendes til alle medlemmer på epost i PDF format.
Redaksjonen består av Inger Tone Kleven, Mia Henriksen, og Ragnhild Telhaug. 

Hvis du har lyst til å skrive for Gruppenytt er du hjertelig velkommen til å ta kontakt på epost gruppenytt@ngpf.no.