Bli medlem

Søknad om medlemskap i Norsk gruppeterapeutisk forening.

Vi henvender oss til deg som er interessert i gruppeterapi og ønsker å delta i et fellesskap rundt dette. Du får ta del i det arbeidet som drives i foreningen gjennom medlemsmøter og seminarer. Medlemskontingent er per 2020 kr. 500.- . Medlemskapet trår ikke i kraft før kontingenten er betalt til kontonr 6096 05 16004.

Medlemskap kan søkes av terapeuter med interesse og utdanning innenfor gruppepsykoterapi.