Hopp til innholdet

Hva skjer?

NGPF representerer faglig og sosial møteplass for fagfolk med interesse for gruppeterapi. Foreningen arrangerer jevnlige medlemsmøter i IGA sine lokaler, Gjerdrums vei 19 i Oslo. Her bys det på faglig innlegg, mediangruppe, enkel servering og sosialt påfyll. NGPF arrangerer også enkelte større arrangementer som f.eks Sannersminar. Sjekk ut «kommende arrangementer» under fanen «hva skjer».

NGPF har sitt eget tidsskrift «Gruppenytt» som utgis i PDF-format, pr mail, ca tre ganger per år. Tidsskriftet har som mål å sette søkelys på det som rører seg i det gruppeterapeutiske fagmiljøet. Tidskriftet har en liten redaksjon som blir glad for å få kontakt med skriveglade medlemmer.

NGPF har også sin egen facebookgruppe for medlemmer «Gruppeterapeutisk forum». Forumet er uformelt og ment for utveksling av informasjon, spørsmål, refleksjoner og humor, og gir mulighet for løpende dialog mellom medlemsmøter og konferanser. Gruppeterapeutisk forum administreres per dd. av Mia Wanvik Stenersen og Inger Tone Kleven.