Neste arrangement.

- Digital lesegruppe den 26. mai kl. 1900 til 2030 på Zoom. Vi leser Otto Kernberg sin artikkel Malignant narcissism and large group regression. Den digitale lesegruppen ledes av Mia Wanvik Stenersen. Dere kan søke opp artikkelen for å få full referanse. For påmelding, send henvendelse til mia.henriks@gmail.com. Kontakt samme adresse hvis dere har vansker med å få tak i litteraturen.

- Sannerseminaret 2021. Den 4. til 6. november på Sanner Hotell. Se ngpf.no/sanner for mer informasjon.