Hopp til innholdet

Sannerseminaret 2023 – teori for terapi

Sanner Hotell - Fra 19. til til 21. oktober

Hva kjennetegner den gruppepsykoterapeutiske tenkningen? Årets seminar drøfter gruppetradisjonen, også med et blikk utenfra. Vi snakker om utgangspunktet i Foulkes, og kjennetegn ved dagens psykodynamiske gruppepsykoterapi. Og hvordan har vi det med å lese teori om dette sammensatte faget? 

Årets sannerseminar er for deg som liker teori, og for deg som synes at teori er krevende. Men mest av alt er årets seminar – som de tidligere – for gruppeterapeuter som er nysgjerrige på faget. 

Spørsmål om Sannerseminaret kan sendes til post@ngpf.no.

Jonas Alaska
Sannerseminaret setter det sosiale fellesskapet høyt. Som seminardeltaker kan du ta del i en intimkonsert med Jonas Alaska