Redaksjon og Gruppenytt

Gruppenytt

NGPF gir ut tidsskriftet Gruppenytt ca en gang pr kvartal. Gruppenytt sendes til alle medlemmer på epost i PDF format.
Inger Tone Kleven, Mia Henriksen, Gunnar Gjermundsen og Ragnhild Telhaug er p.t. i redaksjonen. Hvis du har lyst til å skrive for Gruppenytt er du hjertelig velkommen til å ta kontakt på epost red@ngpf.no.