Hva Skjer?

Home / Hva Skjer?

Interesseforeningen NGPF

Norsk gruppepsykoterapeutisk forening representerer faglig og sosial møteplass for fagfolk med interesse for gruppeterapi. Foreningen arrangerer jevnlige medlemsmøter i IGA sine lokaler på Majorstuen ca annenhver mnd. Her bys det på faglig innlegg, enkel servering og sosialt påfyll. NGPF arrangerer også enkelte større arrangementer som feks Sannersminaret.

Tidsskriftet «Gruppenytt» utgis i PDF-format, pr mail, ca en gang pr kvartal setter søkelys på det som rører seg i det gruppeterapeutiske fagmiljøet. Tidskriftet har en liten redaksjon som blir glad for å få kontakt med skriveglade medlemmer. I 2015 fikk NGPF også sin egen facebookgruppe for medlemmer. «Gruppeterapeutisk forum» er et uformelt forum for utveksling av informasjon, spørsmål, refleksjoner og humor, og gir mulighet for løpende dialog mellom medlemsmøter og konferanser.

Arrangementer

Tidskriftet

Website Pages

Blog Archives by Categories

Blog Archives by Tags

    Blog Archives by Month

    Portfolio Archives by Categories

    • Ingen kategorier

    Portfolio Archives by Tags

    • Ingen kategorier