Redaksjon og Gruppenytt

Gruppenytt

NGPF gir ut tidsskriftet Gruppenytt ca en gang pr kvartal, og sendes til alle medlemmer på epost i PDF format.
Kjell Einar Zahl, Solveig Lindgren, Lone Drageland, Beth Bjerkmann og Lene Zander Løkken er p.t. i redaksjonen. Hvis du har lyst til å skrive for Gruppenytt er du hjertelig velkommen til å ta kontakt på epost red@ngpf.no.