Kommende arrangementer

Medlemsmøte 6.12

Velkommen til medlemsmøte i NGPF 6. desember 2018 kl 19.00. Møtet vil bli avholdt ved IGAs lokaler, Fridtjof Nansensvei 2, Majorstuen

Denne gangen vil vi få gleden av å lytte til Per Anders Øien sitt foredrag om tema:
«Veier til forsoning’ – hvordan Ibsens psykologiske skildringer har inspirert arbeidet som gruppeterapeut». Temaet vil bli diskutert i mediangruppe etterfulgt av lett bevertning.

Velkommen torsdag 06. desember 2018 kl.19.00-21.00

 

Storgruppe om NGPF og IGA sin fremtid 24.01

Skal NGPF fortsette alene, eller sammen med IGA?
Styret i NGPF inviterer medlemmer av NGPF og medlemmer av IGA til Storgruppe/Mediangruppe. Vi reflekterer over konsekvenser ved eventuell oppløsing av NGPF der sentrale NGPF funksjoner ivaretas i et utvidet IGA, samt hva en slik utvikling vil eller bør innebære for IGA.
I NGPF årsmøte 11.04.19 vil det fremmes forslag om oppløsning av NGPF.

Kom å delta i dialogen om NGPF og IGA sin fremtid!